Gå til hovedindhold

Livet på Rolstruplund

På Rolstruplund har vi skabt et leve- og bomiljø, hvor beboernes selvstændighed og hverdagsliv er i centrum.

Indhold

  Du har som beboer både mulighed for privatliv og at være en del af et nabofællesskab, hvis du ønsker det.

  Vi forventer, at du tager del i hverdagens opgaver og beslutninger i samarbejde med personalet ud fra, hvad du formår og har behov for. 

  Vi vil gerne skabe et miljø med tillid, tryghed, omsorg og ligeværdighed. Det gør vi bl.a. ved at skabe struktur og forudsigelighed. Vi tilrettelægger hjælpen og aktiviteter i tæt samarbejde med dig og eventuel dine pårørende. Samtidig inddrager vi din livshistorie, ønsker og vaner i hverdagen, så vi bedst mulig kan tilgodese dine behov.

  Vi tilbyder en indflytningssamtale, hvor vi drøfter dine ønsker og behov og laver aftaler for plejen og omsorgen. Du bliver tilknyttet to kontaktpersoner og en kontaktsygeplejerske.

  Beboerne kan mødes med hinanden på tværs af boenhederne i ”Oasen”, som er et samlingssted for alle fire boenheder. I Oasen er der i ugens løb forskellige aktiviteter som banko, højtlæsning, sang, gudstjeneste, gymnastik m.m. Der laves en oversigt med aktiviteterne hver måned.

  Vi har stor glæde af frivillige, der kommer og laver aktiviteterne sammen med personale.

  Rolstruplund har sin egen husavis, som udkommer en gang i måneden. Den indeholder bl.a. informationer om fødselsdage, aktiviteter mm.

  Du kan også låne Oasen, hvis du har mange gæster f.eks. til fødselsdag. Her er der køkkenfaciliteter, som kan benyttes. Du aftaler med din kontaktperson, hvis du vil låne lokalet til en mærkedag.

  Vi bruger vores nærområde til at komme ud og få frisk luft. Vi har to sofacykler, som vi bruger. Pårørende kan låne en sofacykel og cykle en tur sammen med dig.

  Vi har en hestefold og en dejlig gangsti rundt om hele plejecenteret - undervejs er der bænke til et lille hvil. I nogle af husene har vi kanariefugle og hver uge kommer der en besøgshund.

  Flere af vores fleks og skånejobbere er sammen med frivillige med til at skabe liv og oplevelser i de enkelte huse med bagning, anretning af småretter til f.eks. frokost. 

  Vi har et bruger- og pårørenderåd, som består af repræsentanter fra de enkelte boenheder. Det kan både være beboere og pårørende samt en personalerepræsentant og endelig lederen, som fungerer som sekretær for rådet.

  Se vedtægter

  Morsø Kommunes Visitation skal visitere dig til en plejebolig. For at blive visiteret til en plejebolig kræves det, at du ikke længere kan klare dig i din hidtidige bolig og har et omfattende behov for pleje, samvær og aktiviteter. Du skal endvidere selv udtrykke ønske om at ville bo i en plejebolig.

  Hvis du har behov for en plejebolig, kan du henvende dig til Morsø Kommunes Visitation på telefon 9970 6348.

  Om
  Boliger
  Personale