Gå til hovedindhold

Personale

Der er ca. 60 ansatte fordelt på social og sundhedspersonale, sygeplejersker, administrativ medarbejder, fleks- og skånejobbere.

Indhold

  Der afholdes løbende kurser, som styrker os i arbejdet med demens og hjerneskadede.

  Hver enhed har fast personale, dog med samarbejde på tværs af boenhederne efter behov.

  Hjælp til rengøring ydes efter Morsø Kommunes standard for praktisk bistand.
  Pedelopgaver klares i samarbejde med og af Kommunale Ejendomme i Morsø Kommune.

  Rolstruplund er et uddannelsessted, hvor vi har social- og sundhedselever i praktik. 

  Se mere om blive Sosu-elev i Morsø Kommune her

  Morsø Kommunes Visitation skal visitere dig til en plejebolig. For at blive visiteret til en plejebolig kræves det, at du ikke længere kan klare dig i din hidtidige bolig og har et omfattende behov for pleje, samvær og aktiviteter. Du skal endvidere selv udtrykke ønske om at ville bo i en plejebolig.

  Hvis du har behov for en plejebolig, kan du henvende dig til Morsø Kommunes Visitation på telefon 9970 6348.

  Om
  Boliger
  Livet