Personale

Der er ca. 60 ansatte fordelt på social og sundhedspersonale, sygeplejersker, administrativ medarbejder, fleks- og skånejobbere. Der afholdes løbende kurser, som styrker os i arbejdet med demens og hjerneskadede.

Hver enhed har fast personale, dog med samarbejde på tværs af boenhederne efter behov.

Rolstruplund er et uddannelsessted, hvor vi har social- og sundhedselever i praktik. I boksen til højre kan du se mere om at blive social og sundhedselev i Morsø Kommune.

Hjælp til rengøring ydes efter Morsø Kommunes standard for praktisk bistand.
Pedelopgaver klares i samarbejde med og af Kommunale Ejendomme i Morsø Kommune.